Kisnána község HIVATALOS WEBOLDALA

Hirdetmények

Kisnána 0189/5, 0189/3 és 0189/2 hrsz-ú ingatlanokon tervezett kőzetgyapot szigetelőanyag gyártó üzem, illetve brikett- és betonüzem létesítésére vonatkozó összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásmegnyitás (.pdf)

Kisnána külterület 0189/2 hrsz-ú területen tervezett napelem park létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásmegnyitás (.pdf)

Az eljárással kapcsolatos kérelem és dokumentáció elérhetők a Környezetvédelmi Hatóság internetes oldalán HE/KVO/02344/2021. számon a keltezéstől számított 30 napig.

A 10-705150-203 kódszámű vadászterület határának megállapítása, a tulajdonosi közösség nyilvántartásba vételemegnyitás (.pdf)

Kisnána falugondnok szakmai program tájékoztatásmegnyitás (.pdf)

ASzakkör - Tudásunkkal kézenfogva