Kisnána község HIVATALOS WEBOLDALA

Iskolai beíratkozás időpontjai

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbaikban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése értelmében: Az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra - a területilge illetések tankerületi központ véleményének kikérésével - a köznevelési feladatokat ellátó hatóság által meghatározott időszakban kell beíratni. A beíratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni. A fentiek alapján a 2019/2020. tanévben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolai beíratkozásának időpontját az alábbiak szerint határozom meg:

2019. április 11. (csütörtök) 8:00 - 18:00 között
2019. április 12. (péntek) 8:00 - 18:00 között

A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre.

A teljes közleménymegnyitás (.pdf)

ASzakkör - Tudásunkkal kézenfogva