A kisnánai vár TÖRTÉNELEM ÉS TURIZMUS

Legendák

Móré kincserészletek ]

1542-ben járunk, az ország három részre szakad. A Délvidék hajdani ura, Mária királyné egykori kegyence, a rablólovaggá züllött Móré László végső menedékül Nána várába érkezik. Sok szekérnyi kincsét a vár titkos pincerendszerében rejti el. E kis fészekből figyeli a török minden mozdulatát, s adandó alkalommal kirabolja Bali budai pasa karavánját. A pasa büntető sereget küld Nána ellen. Móré renegáttá lett...

Mátyás király és az oroszlán legendájarészletek ]

Hunyadi Mátyás egyszer a nánai várban vendégeskedett Kompolti Kázmérnál. A Mátra erdeiben tartott vadászat után nagy lakomát tartottak, melyen megjelentek a környékbeli várurak is. Orbán a vár hadnagya ezt kihasználva, titkon meglátogatta a siroki várnagy feleségét, Magdolna asszonyt. A légyottot leleplezték az őrök, s Orbánnak ló és fegyver nélkül menekülnie kellett. Útközben találkozott egy taljánnal,...

Sárkány őrzi a szerelmesek álmátrészletek ]

A huszita mozgalom (Csehországból induló egyházi mozgalom Husz János vezetésével) egyik csapata Tomás alvezér vezetésével elfoglalja Nánát. Kompolti István kéri a királyt, hogy szerezze vissza a várát. Zsigmond király tárgyalás ürügyével érkezik Nánára, ahol serege kívül marad, a király bemegy Tomáshoz. Nagy vacsorát adnak a király tiszteletére, ahol Zsigmond bódítót önt Tomás szeretőjének, Katkának a...

Alvó sárkány legendájarészletek ]

A helybeliek úgy tartják, hogy egyszer régen egy szerencsehozó sárkány élt a Mátra erdeiben. A falu népe és birtokosai is szerették és tisztelték ezt a sárkányt. A Kompolti család utolsó férfi tagjának halálakor a sárkány megsiratta a családot, s mivel a vártemplomban helyezték örök nyugalomra a falu urát, a sárkány leereszkedett a vár kútjába, hogy mellette lehessen. Ezeréves álom vette így kezdetét. A...

1 |

ASzakkör - Tudásunkkal kézenfogva