A kisnánai vár TÖRTÉNELEM ÉS TURIZMUS

Mátyás király és az oroszlán legendája

Hunyadi Mátyás egyszer a nánai várban vendégeskedett Kompolti Kázmérnál. A Mátra erdeiben tartott vadászat után nagy lakomát tartottak, melyen megjelentek a környékbeli várurak is. Orbán a vár hadnagya ezt kihasználva, titkon meglátogatta a siroki várnagy feleségét, Magdolna asszonyt. A légyottot leleplezték az őrök, s Orbánnak ló és fegyver nélkül menekülnie kellett.

Útközben találkozott egy taljánnal, aki oroszlánjával és kőfaragó tudományával várról-várra járta az országot. Hazaérve Orbán azt hazudta, az oroszlán megtámadta és megette a lovát. Amikor a talján is megérkezik, Kompolti halálra ítéli az oroszlánt. Mátyás bolondja, Mulykó, azonban látja az oroszlán beesett horpaszát, s leleplezi Orbán hazugságát. Próbaképpen megetetnek a fenevaddal egy ökröt, s így bebizonyosodik, hogy a lovat aligha ő ette meg.

Íly módon az oroszlán szája „igazat szólott".Az igazságtalan ítélet miatt Mátyás úgy rendelkezik, hogy egy év múlva Kompolti eszközölje ki az igazságot egy másik oroszlán szájából. A problémát Kompoltiné Ilona asszony oldja meg, aki a taljánnal oroszlános vízköpőt faragtat márványból. Esztendő múltával a vadászat utáni vacsorán Mátyás serlegébe bor folyik a márványoroszlán szájából.

Így teljesült a király óhaja, hiszen a régi mondás szerint „In vino veritas" vagyis Borban az igazság. Ezen naptól fogvást a nagy király parancsára egyedül az országban Nánán kell úgy mondani, hogy In Leo veritas azaz Oroszlánban az igazság.

ASzakkör - Tudásunkkal kézenfogva