A kisnánai vár TÖRTÉNELEM ÉS TURIZMUS

Sárkány őrzi a szerelmesek álmát

A huszita mozgalom (Csehországból induló egyházi mozgalom Husz János vezetésével) egyik csapata Tomás alvezér vezetésével elfoglalja Nánát. Kompolti István kéri a királyt, hogy szerezze vissza a várát. Zsigmond király tárgyalás ürügyével érkezik Nánára, ahol serege kívül marad, a király bemegy Tomáshoz.

Nagy vacsorát adnak a király tiszteletére, ahol Zsigmond bódítót önt Tomás szeretőjének, Katkának a borába, amitől az neki engedelmeskedik, s megszerzi a kulcsot Tomástól. Az alvó őrök nem veszik észre, mikor Katka kinyitja a vár kapuját és Zsigmond serege beoson, s ott mindenkit megölnek.

A legtovább a kijózanodott Tomás védekezik a toronyban. Végül elfogják, s ledobják, Katka utána ugrik, s mindkettejük teste egy-egy nagy kőre esik. A kövek azon nyomban kidomborodnak ott, ahol rájuk esett a szerelmes pár. Zsigmond egy sárkányt fektet a holttestek fölé, hogy az 1000 évig őrködjék fölöttük, nehogy az eretnekség feltámadjon.

A sír helyét pedig a két emberalakot ábrázoló kőlappal jelöli meg, hogy senki se háborgassa a sárkány nyugalmát. 1000 év múltán Zsigmond és lovagjai újra visszatérnek, a sárkány újra felkél, s együtt vigyázzák a hitet és a békét.

ASzakkör - Tudásunkkal kézenfogva